Czym tak na prawdę jest mobbing?

W języku angielskim słowo ,mobbing” wywodzi się od wyrazu ,mobb”, które oznacza ,rzucać się na kogoś„. W języku polskim słowo ,mobbing” jest utożsamiane z terrorem lub przemocą psychiczną. W niemal mobbing oznacza uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, które powoduje upokorzenie pracownika i narusza jego godność. Mobbing więc są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. Skutkiem… Continue reading